"Duch národa žije v piesni, s ňou sa vznáša k výšinám,
kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám !"


Spevácky zbor slovenských učiteliek - Ozvena je celoslovenské amatérske vokálne teleso, ktoré vzniklo v roku 1946 ako Spevokol bratislavských učiteliek. Členkami zboru sú učiteľky z rôznych typov škôl z celého Slovenska, študentky pripravujúce sa na učiteľské povolanie a ženy s iným zamestnaním. Zbor pracuje raz mesačne formou 3 - dňových sústredení v rôznych mestách na Slovensku a uskutočňuje výchovné, chrámové a celovečerné koncerty ako aj vystúpenia na rôznych významných podujatiach. Repertoár zboru obsahuje skladby domácich a zahraničných autorov, od klasickej zborovej literatúry cez úpravy ľudových piesní až po černošské spirituály a džezové kompozície. Dirigentom zboru je Doc.PaedDr.Sergej Mironov, CSc.
English Germany Slovakia